İnsan Kaynakları

   

İnsan Kaynakları Politikası

Teknolojik alanda yapılan atılımın mutlaka insana yapılacak yatırım ile de bütünleşmesi gerektiğine inanan Etkin ilaç , bu alanda da çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefleyen değerlerimize bağlı bir kurum kültürünü yaratmak ve yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak, kuruluşumuzun stratejik planına bağlı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

İnsan kaynakları çalışmaları, temelde yüksek iş kalitesi ve motivasyon düzeyi, şirkete bağlılık ve işbirliğini sağlama amaçlarına yönelik faaliyetlerdir. Temel ilkelerimiz:

• Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilecekleri ortam ve şartları sağlamak,

• Dışarıdan yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, gelecek günlerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak seçmek ve adaylara eşit fırsatlar sunmak,

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından uygun, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun yerleşmesini sağlamak,

• Çalışanlarımızın yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler oluşturmak ve yerleştirmektir.

İşe Alım Süreci

Etkin ilaç'ta işe alma süreci, yıllık kadro planlarının oluşturulması ile başlar. Yıl içinde oluşabilecek kadro ihtiyaçları; terfiler, atamalar ve organizasyonel değişiklikler de göz önüne alınarak belirlenmektedir. Personel temininde şirket başvuru veritabanı, internet siteleri ve danışmanlık şirketleri araç olarak kullanılır.

Pozisyonun özelliklerine göre İnsan Kaynakları Departmanı, adayları “yetkinlik bazlı değerlendirme” süreçlerine dahil eder. Bu aşamada mülakatların yanı sıra "değerlendirme merkezi, kişilik testi, genel yetenek testi, yabancı dil ve bilgi sınavı uygulamaları" gerçekleştirilir.Mesleki bilgi ve deneyimin ölçülmesi için, ilgili bölüm yöneticisi mülakat süreçlerine dahil edilir.

Tüm değerlendirmelerde olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma prosedürleri gerçekleştirilir. Görüşmeler sonucunda yerleştirilemeyen adaylar, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere başvuru veritabanında saklanır ve adaylara geri bilgi verilir.

İş Başvuru

Etkin İlaç işe alım süreci, mevcut pozisyon ihtiyaçlarını şirketin politika, hedef ve kültürüne uygun teknik ve davranışsal yeterliliklere sahip en uygun adayı yerleştirmek olarak tanımlanabilir.

İnsan Kaynakları birim yetkilisi adaylar ile ilk görüşmeyi yetkinlik bazlı yapar,ön görüşme sonucu olumlu olan adayları ikinci görüşme için personel talebinde bulunan birim yetkilisine yönlendirir. Her iki görüşmede de olumlu sonuç alan adaya iş teklifi yapılır.

Etkin İlaç iş başvuruları, e-posta adresine, çalışanların önerileriyle ya da şahsen gelerek yapılabilir, yapılan başvurular sınıflandırılarak İnsan Kaynakları veritabanında gelecekte oluşacak ihtiyaçlara göre değerlendirilmek üzere 1 yıl boyunca saklanır.

Cv.'lerinizi "etkinilac@etkinilac.com.tr" mail adresine gönderebilirsiniz.

İletişim Detayları


Adres: Güzelyalı Mah. Künye Sok. No:3-1
                                              Pendik / İSTANBUL
Tel: +90 0216 379 75 00
Faks: +90 0216 379 05 00

Bir veteriner hekimimize danışmak veya ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen e-posta adresine mail gönderiniz. etkinilac@etkinilac.com.tr                                        Copyright © Etkin ilaç San. Tic. Ltd. Şti.